Заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов се срещна с представители на природозащитни организации » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов се срещна с представители на природозащитни организации

Опазването на горите е първостепенна задача на ангажираните в горския сектор. Конкретни мерки в това отношение са възстановяване на доверието на гражданското общество в държавните институции чрез диалог, увеличаване на достъпността на информацията и постоянна комуникация с организациите от неправителствения сектор. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов на среща с представители на природозащитни организации, която се проведе днес в сградата на Министерството на земеделието и храните. На нея бяха набелязани възможности за взаимодействие при решаване на актуални проблеми и неотложни мерки за подобряване на състоянието на българските гори в по-широк и ефективен диалог с обществото. В срещата участваха представители на Коалицията неправителствени организации „За да остане природа в България“, организациите „Природата за хората” и Национална асоциация „Българско Черноморие”, ръководители и експерти от Изпълнителната агенция по горите.

Сред исканията на неправителствените организации бяха спазването на Закона за горите, като и приемането на наредбите за горскостопанско планиране и инвентаризация на горските територии и за остойностяване на екосистемните услуги. Те настояха и за осигуряване на публичност на информацията и достъп  на обществото до горскостопанските планове, както и участие във вземането на решения, спазване на управленските принципи при назначаване на служители, по-висок контрол към изискванията при сертифицирането на горските територии държавна собственост, повишаване на контрола върху нарушенията в горите, предприемане на мерки за опазване на биологичното разнообразие и горските екосистеми. Екологичните организации предложиха и въвеждането на опростена нормативна база за природозащитата, както и необходимостта от по-доброто регламентиране на опазването на горите от къмпингуващите по черноморските плажове.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за въвеждане и прилагане на предложените от природозащитниците мерки.

 

За автора

Сродни публикации