Заловиха 60 тона хранителни стоки » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Заловиха 60 тона хранителни стоки

Акценти

  • По време на проверката са предприети мерки и за проследяване на товарни автомобили и контейнери през едно от морските пристанища

Продуктите са с изтекъл срок на годност и без документи за произход.

На 3 април 2019 г. беше проведена съвместната операция от служители на “Икономическа полиция” – ГД “Национална полиция“, представители на НАП и БАБХ. Бяха проверени обекти на територията на столицата и в областите Видин, Русе, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Пловдив и Благоевград.

Обект на проверките са били складове, стопанисвани от дружество за производство на млечни продукти. Фирмата извършва още и търговска дейност с месо, месни продукти, мляко, млечни и имитиращи продукти. Осъществява вътрешнообщностни продажби и покупки, а също и внос и износ от трети страни.

Служителите на НАП са направили пълен преглед на фирмата. Инвентаризирана е цялата стокова наличност. Открити са стоки, които не са годни за консумация. В три града в складовете на фирмата са открити близо 12 000 кг. месо и колбаси с изтекъл срок на годност. Общо 47 375 кг сухо мляко е било намерено без необходимите документи за произход и съхранение.

Открити са два нерегламентирани склада, а в трети са установени разлики в касовата наличност.

Заради констатираните нарушения ще бъдат издадени съответните актове и наказателни постановления, а също и протоколи за унищожаване на храни, негодни за употреба. Цялото количество стоки, за което няма документи за произход, е поставено под възбрана и на отговорно пазене, до предоставянето на такива.

По време на проверката са предприети мерки и за проследяване на товарни автомобили и контейнери през едно от морските пристанища. За тях е имало информация, че пристигат с поръчани от фирмата стоки. Установено е, че за времето на активните дейности по инспекцията е забавено влизането им в страната.

 

Сродни публикации