Залесяват с жълъдови дървета нови 52 дка » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Залесяват с жълъдови дървета нови 52 дка

Акценти

  • Планирано е до края на годината на площ от 15 дка в стопанството да бъде извършено попълване на култури

Това са есенните дейности предвидени за изпълнение от Държавно ловно стопанство-Балчик

Първо е необходимо да се извърши подготовка на почвата. След това ще бъдат засадени и жълъдовите дръвчета. Планирано е насажденията да бъдат направени в землищата на селата Сенокос и Бобовец, както и на град Балчик. Това стана ясно от информация на БНР.

Планирано е да се направи залесяване и в полезащитните горски пояси.  Това е добър начин за защита от ветрова ерозия и за повишаване на селскостопанските добиви.

Планирано е до края на годината на площ от 15 дка в стопанството да бъде извършено попълване на култури. Мероприятията за подпомагане естественото възобновяване на устойчивите местни видове ще обхванат общо 700 дка. На площ от 100 дка лесовъдите полагат грижи за растежа на засадените вече млади култури. Обособени са и 10 км минерализовани ивици. Те имат защитна роля и спомагат за бързото локализиране на евентуални горски пожари.

 

Сродни публикации