Залесяването на горите трябва да се планира за години напред » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Залесяването на горите трябва да се планира за години напред

Акценти

  • Отсечените падащи дървета могат да се предоставят в полза на обществото

1 000 фиданки са необходими за създаването на букова гора с площ 1 дка.

Всяка година в Северноцентрално държавно предприятие – Габрово се извършва регламентирана сеч в размер на 550 000 куб. м. План за изпълнението им има за следващите 10 години, като за всяка сеч е необходимо да бъде издадено разрешително.

Самият процес на планиране е важен и необходим заради промените, които настъпват в горите. Развитието на нови растения и животински видове налага необходимостта от правилно стопанисване на гората. Важно е екологичното равновесие в нея да се запази.

За създаването на букова гора, заемаща площ от 1 дка е необходимо да бъдат залесени 1 000 фиданки. Те трябва да са с височина 15-20 см. Интересното е, че когато те достигнат възраст от 120 години от тях ще са останали едва 10 дървета. Всички останали ще загинат. По тази причина отговорността на лесовъдите е много голяма.

Необходимо е падащите дървета да бъдат отсечени. Те могат да се предоставят в полза на обществото. Дървесината е годна за употреба в промишлеността, освен това тя е законно добита. Ежегодно горските стражари извършват редица регулярни проверки за установяването на незаконна сеч, но данните сочат, че нейният процент е малък. Към момента по един човек отговаря за опазването на горските територии с площ около 1 500 хектар.

 

Сродни публикации