Залесяването е един от основните приоритети на горския сектор » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Залесяването е един от основните приоритети на горския сектор

Залесяването е един от основните приоритети на горския сектор. Това заяви зам.- министър д-р инж. Валентина Маринова по време на засаждане на дръвчета, в което участваха журналисти от национални и регионални медии на територията на Държавно ловно стопанство „Витошко-Студена“.

 

Зам.-министър Маринова изтъкна, че провежданата от Министерството държавна политика се подпомага и от новоприетите промени в Закона за горите. Чрез тях се намалява срокът, предвиден за залесяване на пожарища и сечища от 7 на 3 години. „С изменението в по-голяма степен се гарантира защитата на обществения интерес по чувствителната тема за възобновяването на българските гори. По този начин се създава възможност за по-бързо възстановяване на насажденията, както и за отваряне на нови работни места.“, поясни тя.

 

Представителите на българските медии не само посетиха журналистическата гора, създадена през 2008 година, но и засадиха над 30 дръвчета черен бор, червен американски дъб и явор. „В момента има достатъчно посадъчен материал, но и излишна дървесина в страната“, подчерта зам.-министърът. По думите й този излишък е следствие намаленото търсене както на вътрешния, така и на гръцкия и турския пазари.

 

Инж.Валентина Маринова е категорична, че настоящата ситуация на пазара налага да бъдат преразгледани цените на дървесината след направен анализ и проведени редица срещи с всички браншови и професионални организации, както и с представителите на по-големите дървопреработвателни и дървообработващи предприятия в страната. „Работим да получаваме повече добавена стойност от добитата дървесина. За нас не е рентабилно да продаваме само суровината. Целта е да се направят предприятия, да се открият нови работни места и да се продават готови продукти от дървесина като например мебели“, каза още тя.

 

Според нея сертификацията на българските гори ще изиграе положителна роля в условията на повишаващото се търсене на сертифицирани продукти в страните от ЕС. „В началото на 2014 г. сертифицираните държавни гори са едва 15% от държавния горски фонд. Благодарение на усилията на новия ръководен екип на МЗХ в процес на сертификация са още 45 териториални поделения на държавни предприятия. Общата площ на сертифицираните горски територии е 424 860 хектара и продължава да нараства.“, каза още зам.-министър Валентина Маринова.

 

За автора

Сродни публикации