Закъсняват преходните правила за субсидиите след 2020 г. » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Закъсняват преходните правила за субсидиите след 2020 г.

Изостава от графика за приемането на правилата за преходни мерки за ОСП след 2020 год., въпреки напредъка в работата на Съвета на ЕС и на Европейския парламент.

Това е поради ограниченията, наложени във връзка с предотвратяването на разпространението на коронавируса в ЕС.

Отмениха и Съветът на министрите по селско стопанство.

На него се очакваше министрите да постигнат споразумение за частичен общ подход по отделни разпоредби от законодателното предложение за ОСП след 2020 г. Връщане към нормалния процес на работа евентуално се очаква да стане най-рано след средата на април, предвид и предстоящите Великденски празници.

Забавянето на обсъжданията на ОСП след 2020 год. допълнително налага необходимост от въвеждане на стабилни преходни правила. Остават затворени за дискусия всички финансови разпоредби, отнасящи се за преходния период, преди да бъде взето окончателно решение от ръководилите на държавите членки относно Многогодишната финансова рамка 2021-27.

 

За автора

Сродни публикации