Закрива се Националната служба по зърното » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Закрива се Националната служба по зърното

Парламентът прие на второ четене законови промени, с които закри Националната служба по зърното.
Предвижда се в едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и храните да назначи ликвидационна комисия, която трябва да проведе процедурите по закриването на институцията в рамките на шест месеца.
Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи към националната служба се предвижда да премине към Българската агенция по безопасност на храните. Всички активи на службата и архивът преминават към Министерството на земеделието и храните.

 

За автора

Сродни публикации