Закон ще защитава земеделските култури » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Закон ще защитава земеделските култури

Депутатите приеха вчера законите за защита на растенията и за защита на потребителите.

Новият закон за растенията дава възможност за прилагане на спешни мерки при установяване на карантинни вредители, които са нови за страната или са ограничено разпространени. Освен това с него се регламентира упражняването на контрол върху пазара и употребата на продукти за растителна защита и торове.

Със законопроекта ще се осигурят по-добри възможности за опазване на земеделските култури, което ще подобри качеството и безопасността на растителната продукция, ще се подобри и процесът на разрешаване на продуктите за растителна защита, посочиха експертите.

Междувременно парламентът прие на второ четене и Закона за защита на потребителите, като вече се правят промени и в Закона за потребителския кредит.

Действията са в резултат на злоупотреби на някои кредитодатели, предоставящи т.нар. бързи кредити, които се отпускат при неизгодни и неясни условия за потребителите. Регулирането на кредитите под 400 лева ще обезпечи еднаква степен на защита на всички потребители, независимо от стойността на отпускания заем.

 

За автора

Сродни публикации