Законът дава добра възможност за комасация » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Законът дава добра възможност за комасация

Законът предоставя една изключително добра възможност за комасирано уедрено ползване на земеделската земя. Това каза Лидия Станкова, директор на Областната дирекция по земеделие – Бургас във връзка с промени в действащото законодателство, касаещи възможността за заявяване на площи за подпомагане по схемата за единно плащане на площ за предстоящата 2015 г. С последните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители е предвидено заявяването на площи за подпомагане по тази схема да става въз основа на правно основание. „Това означава, че само тези земеделски стопани, които ползват земеделска площ възоснова на правно основание било документ за собственост, договор за аренда, наем, за съвместна обработка или споразумение на основание чл. 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ще могат да кандидатстват и да получават субсидии по схемата за единно плащане на площ“, обясни Станкова. Това е важно, защото споразумението по чл. 37 В от Закона за собствеността е обвързано със срокове и процедурата тече сега, допълни тя. До днес е подаването на декларации и изявления за участие в това споразумение. До 5 август е срокът, в който се назначава комисия за всяко едно от землищата, а до 10 август всяка една Общинска служба трябва да представи на ползвателите и на комисията списък и картен материал за имотите, данните за техните собственици и дължимото рентно плащане. Срокът за сключване на споразумение е 30 август. „За да се случи това нашите земеделски производители трябва да подадат декларации и правно основание за ползваните от тях площи. Законът предоставя една изключително добра възможност за комасирано уедрено ползване на земеделската земя“, обясни Станкова.

 

За автора

Сродни публикации