Законови промени осигуряват по-добри компенсации при отчуждаване на земи » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Законови промени осигуряват по-добри компенсации при отчуждаване на земи

Акценти

  • При земеделските земи ще е необходимо да се направи оценка

Те ще засегнат собствениците на земеделски имоти с площ над 50 дка.

Промени на първо четене в Закона за държавната собственост ще позволят компенсиране на собствениците на земеделски земи по по-добър начин. По-точно става въпрос за земеделските земи, които заради строеж на големи инфраструктурни обекти подлежат на принудително отчуждаване.

За отчуждените земеделски имоти или горски територии с обща площ над 50 декара компенсация ще могат да получат техните собственици. Те могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

Новото при компенсирането засяга периода, от който държавата влезе в даден имот, до окончателното влизане в сила на акта за отчуждение. При земеделските земи ще е необходимо да се направи оценка. Така ще се определи евентуално колко от продукцията би се реализирала на пазарни цени. Предвидено е възстановяване на сумата, която би получил собственика в случа на хипотетично реализиране на продукцията.

В случай, че на съответната площ има само сграда, от която не се произвежда нищо, то тогава собствениците ще получат обезщетение за нейното евентуално отдаване под наем.

 

Сродни публикации