Законови промени налагат подаване на нови заявления по Училищните схеми » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Законови промени налагат подаване на нови заявления по Училищните схеми

Акценти

  • Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е до 06.08.2018 г.

За всички кандидати по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за идващата учебна 2018/2019 г. е удължен срокът за подаване на заявления за кандидатстване. Сега той е до 06.08.2018 г. Това влиза в сила с Постановление № 101 от 20 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.

Вече са публични и  указанията за прилагане на правилата на Постановление № 101/2018.

Всички кандидати, които са подали заявления за одобрение според изискванията и по реда на старата наредба, трябва да подпишат нови актуални декларации за заявители по чл. 13, ал. 1 т. 2, 3 и 4 и за заявители по чл. 13 ал. 1, т. 1.

Новоподписаните декларации трябва да бъдат подадени в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“, в отдел „ПСМП“, за да се приложат към вече внесените заявления за одобрение.

 

Сродни публикации