Законови корекции повишават безопасността на храните в ЕС » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Законови корекции повишават безопасността на храните в ЕС

Акценти

  • С реформите на GFL беше въведен принципа за анализ на риска в законодателството на ЕС в областта на храните

Гражданите ще имат достъп до изследванията и данните, които производителите изпращат до ЕОБХ  във връзка с разрешаването на даден продукт

В ЕС от години потребителите са загубили своето доверие в качеството и безопасността на хранителните продукти. В тази връзка се прилага стратегия, която следва да създаде ново законодателство за безопасност на храните за хората и животните. Решенията за одобрение на продуктите трябва да бъдат вземани въз основа на научни изследвания и факти. Необходимо е да се повиши и контрола, за д се гарантира качеството на продуктите и тяхната безопасност.

В Общия закон за храните (GFL) и съпътстващите го други правила и норми са заложени основните принципи за осигуряване, гарантиране и поддържане на безопасността на храните. Министрите на ЕС и членовете на Европейския парламент успяха да постигнат споразумение относно актуализирането на Общия закон за храните (GFL). Новото законодателство попада в плана на Европейската комисия за актуализиране на GFL и следи противоречията около оценките на безопасността на оспорвани продукти като глифозата.

С реформите на GFL беше въведен принципа за анализ на риска в законодателството на ЕС в областта на храните.

През 2014 г. започна проверка за пригодност на GFL. Тя приключи през януари 2018 г., а изпълнителният орган на ЕС представи нови предложения, които следва да повишат прозрачността. Те осигуряват на гражданите на ЕС по-голям достъп до информацията, предоставяна на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

С преработката на текстовете в закона се постига по-голямо въздействие върху разрешението на пестицидите и всички селскостопански продукти във веригата на предлагане на храни.

В подкрепа на споразумението се изказа и комисарят по здравеопазването на ЕС Витянис Андрюкайтис. Той обясни, че така правомощията на ЕОБХ ще се разширят, но с това и задълженията. ЕОБХ ще трябва да публикува всички данни и проучвания, които се прилагат към заявленията за разрешение на даден продукт. Така гражданите ще имат достъп до проучванията и резултатите от различни изследвания.

 

Сродни публикации