Закона за водите влиза в парламента за първо четене » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Закона за водите влиза в парламента за първо четене

Акценти

  • По време на парламентарния контрол 11 министри ще отговарят на въпросите на депутатите

Част от внесените промените засягат отмяната на няколко такси

В програмата на Парламента е заложено разглеждането на първо четене на Закона за водите. Една от внесените промени е засяга монтирането на измервателни устройства за определяне обема на отнетия при водовземане обем вода за аквакултурите и дейностите свързани с тях. Ако тази корекция бъде приета следва този ангажимент да отпадне.

Друг текст, който предстои да бъде разгледан засяга премахването на няколко такси. Тази за замърсяване от дифузни източници за аквакултури в съоръжения и на таксата, дължима в случаите на водовземане от воден обект за аквакултури.

Парламентарният контрол ще бъде проведен след пленарното заседание. Очаква се в него да участват 11 министри. На въпроси, отправени от депутатите ще отговарят министърът на околната среда Нено Димов, на земеделието Румен Порожанов и др.

 

Сродни публикации