Задължително пръскайте овошките срещу черешова муха и плодов червей » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Задължително пръскайте овошките срещу черешова муха и плодов червей

Акценти

  • От втората десетдневка на месец май започва активното изнасяне на тютюневия разсад на полето

Черешовата муха е дребен, но опасен неприятел.

Химичната борба е насочена срещу възрастното, преди масовото яйцеснасяне. Първото пръскане да се извърши до 15 май. За равнинните части на Пловдивска област, за предпланинските микрорайони срокът на пръскането да се определи според началото на излитане на мухата.

Десетина дни след имагинирането да се приложи първо пръскане. Следващото, второ третиране да се изпълни 8-10 дни след първото в зависимост от последействието на използвания инсектицид. При къснозреещите сортове се налага трето, коригиращо пръскане до 8-10 дни от последното.

Разрешени препарати за растителна защита са: Калипсо 480 СК 20 мл/дка – карантинен срок 14 дни, Имидан – 150 г/дка с 14 дни карантина, Децис 100 ЕК 17,5 мл/дка със 7 дни карантина и др. Може да се използва и биоинсектицидът Натуралис в доза 100-200 мл/дка.

Последното пръскане да се извърши непосредствено преди беритбата, като се подбира инсектицид с кратък карантинен срок на действие, съобразен с предлагането на продукцията на пазара.

Източният плодов червей е любител на плодовете.

Ако не се унищожи навреме, може да провали цялата реколта. Гъсениците от 1-во поколение се развиват по леторастите, където издълбават ходове, в които живеят и се хранят. Повредените леторасти се откриват по смолотечението. На мястото на повредата клюмват и засъхват. Да продължат обследванията в прасковените и ябълковите масиви.

Разрешени ПРЗ: Кораген 20 СК 20 мл/дка с 14 дни карантинен срок, Делегат 250 ВГ 30 г/дка с 7 дни карантина за ябълки, круши, праскови, кайсии, Афърм Опти 200-225 г/дка за праскови и нектари с 14 дни карантина.

От втората десетдневка на месец май започва активното изнасяне на тютюневия разсад на полето. Да се приложат рутинни профилактични пръскания срещу комплекса смучещи насекоми трипс и листни въшки. Те са преносители на икономически опасни вириози – бронзовост и сипаница по тютюна. Третиранията се извършват след 10-12 дни от разсаждане.

 

За автора

Сродни публикации