Забранява се свободното движение на преживни животни на територията на община Варна заради болестта „син език” » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Забранява се свободното движение на преживни животни на територията на община Варна заради болестта „син език”

Забранява се свободното движение на преживни животни на територията на цялата община Варна във връзка с болестта „син език”. Това съобщиха от администрацията. Във връзка със заповед на изпълнителния директор на БАБХ-София и заповед на областния управител на област Варна е проведено заседание на Постоянната епизоотична комисия на община Варна. Разгледани са въпросите, свързани с профилактиката за недопускане разпространението и ограничаване на болестта „син език“ по преживните животни. След запознаване с епизоотичната обстановка в страната и мерките, които са набелязани за недопускане разпространението на болестта и след проведеното обсъждане и дискусия Постоянната епизоотична комисия на община Варна е взела решение да бъде издадена заповед на Кмета на община Варна, която да разпореди превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта на територията на община Варна. До 29.08.2014 г. да се организира и извърши преброяване на обектите, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни. Изготвените списъци да се изпратят в ОДБХ-Варна и копие от тях до община Варна на Председател на Постоянната епизоотична комисия. Мерките предвиждат забрана на организирането на пазари, изложби и свободното движение на едри и дребни преживни животни на цялата територия на община Варна. Собствениците на животновъдни обекти, отглеждащи преживни животни, да извършат дезинсекция около помещенията където се отглеждат животните, местата където се съхранява тора и местата за водопой. С цел опазване на пчелините от отравяне на пчелите с препарати при извършване на дезинсекция на територията на населените места, да се уведомяват собствениците на пчелини за предприемане на мерки за защита.

 

За автора

Сродни публикации