Забраниха търговията с птици заради птичия грип » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Забраниха търговията с птици заради птичия грип

Акценти

  • В предпазната и наблюдаваната зона е забранено провеждането на пазари и изложби за живи птици, а също и отглеждането им на открито

Болестта е засегнала животновъдни обекти предназначени за гушене на патици мюлари

В животновъдни обекти в с. Гарваново и с. Малево, община Хасково, област Хасково бяха констатирани две първични огнища на заболяването Инфлуенца по птиците (грип). Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Стопанствата са предназначени за гушене на патици мюлари. Заболяването е потвърдено с протокол от лабораторно изследване.

Започна прилагането на всички мерки с цел контрол и ликвидиране на заболяването. Предприетите действия са в съответствие с действащото законодателство. Ще бъде извършено хуманно умъртвяване и унищожаване на всички птици, отглеждани в засегнатите обекти. След това трябва да бъде извършено почистване и дезинфекция. Определени са 3-километрови предпазни зони и 10-километрови зони за наблюдение около констатираните огнища на заболяването. В и от тези райони е забранено движението и транспортирането на домашни, диви и други птици, продукти от тях и яйца за разплод. Освен това в предпазната и наблюдаваната зона е забранено провеждането на пазари и изложби за живи птици, а също и отглеждането им на открито. Забранявасе още и разселването на пернати за подновяване на дивечовия запас. Извършват се ежедневни клинични прегледи на животните, отглеждани в останалите селища в предпазната зона.

Засилен е надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните обекти и при водните басейни, където е силно концентрирана популацията на диви птици.

Извършва се епизоотично проучване за причините, довели до заболяването.

От БАБХ напомнят, че спазването на мерките за биосигурност е ключов елемент в превенцията срещу заболяването. Фуражите и суровините за тях трябва да се съхраняват в закрити помещения. Така се избягва възможността диви пернати да заразят фуража, а оттам вируса да достигне и до питомните животни.

На този етап няма засегнати хора. Няма опасност и за потребителите.

 

Сродни публикации