Забраниха риболова на миди в Черно море » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Забраниха риболова на миди в Черно море

Акценти

  • Забраната ще бъде в сила в рамките на 30 календарни дни

Ограниченията засягат само два вида миди.

От днес, 22 май 2019 г., в рамките на следващите 30 календарни дни ще бъде забранен риболовът на бели пясъчни миди. Става въпрос за следите видове:

  • Donax trunculus;
  • Chamelea gallina.

Забраната е наложена със Заповед №РД 09-478 от 22.05.2019 г. Тя е издадена от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Ограниченията са в сила за българската акватория на водите на Черно море.

В заповедта е разписано, че тя подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението й е възложено на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

 

Сродни публикации