Забранен е достъпът до горските територии на община Царево, ДГС Севлиево, ДГС Симитли, и ДГС Разлог заради случаи на АЧС » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Забранен е достъпът до горските територии на община Царево, ДГС Севлиево, ДГС Симитли, и ДГС Разлог заради случаи на АЧС

Заповедите са издадени от директорите на РДГ Бургас, РДГ Велико Търново и РДГ Благоевград.

Със Заповед на директора на РДГ Велико Търново се ограничава достъпа и движението на физически лица и ППС до горски територии с огнища на АЧС в обхвата на ДГС Севлиево.  № РД 06-193/24.09.2019 г. 

Със заповед на директора на РДГ Бургас се забранява достъпа до териториалния обхват на община Царево. По-точно попадащи в инфектираната зона около констатиран случай на АЧС.  № РД-16-320/05.09.2019 г.

Със заповед на директора на РДГ Благоевград се ограничава достъпа и движението на физически лица и ППС до горски територии с огнища на АЧС в обхвата на ДГС Симитли и ДГС Разлог.  № РД 178/20.09.2019 г.

 

За автора

Сродни публикации