Млекопреработвателите искат забрана за употребата на растителни масла » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Млекопреработвателите искат забрана за употребата на растителни масла

Акценти

  • В 1 килограм сирене влизат 8 л. мляко, а производството на кашкавал се използват минимум 12 л.

Палмовото масло е в ущърб на фермерите и вреди на човешкото здравето

Производителите на млечни продукти се обедниха около идеята за пълна забрана за употребата на растителни мазнини. Случи ли се това „имитиращите продукти“ ще изчезнат от търговската мрежа.

Сега според закона те трябва да се произвеждат в отделни мандри. Задължително е да са разположени на специално обозначени за целта щандове и да са с ясна и отличителна етикетировка.

Производители споделят, че сиренето и кашкавалът произведени с растителни масла представляват повече от 60 % от пазара на мляко. Не само това, но продуктите крият в себе си редица вреди и опасности за човешкото здраве

В 1 килограм сирене влизат 8 л. мляко, а производството на кашкавал се използват минимум 12 л. Ако вземем предвид, че сега цената на литър мляко е от порядъка на 0,40 – 0,60 лв., то при тези цифри себестойността на килограм сирене надскача 10 лв., а на кашкавала – 15 лв.

 

Сродни публикации