Забраниха на производителите на млечни продукти да преработват растителни мазнини » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Забраниха на производителите на млечни продукти да преработват растителни мазнини

Акценти

  • Наредба за допълнение на Наредба №1 за хигиената на храните
  • Нови законови изисквания за млечните и имитиращи продукти

На 19.06.2018 г. в бр. 51 на „Държавен вестник“ е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба №1 за хигиената на храните на Министерството на земеделието, храните и горите и Министерството на здравеопазването.

С нея се забранява на производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, на територията на един и същи обект, регистриран по Закона за храните, да произвеждат, разфасоват и преопаковат имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко.

Всички засегнати от наредбата лица имат срок от един месец, за да приведат дейността си в съответствие с новите законови изисквания.

Новите ограничения и изисквания важат само за продукти, произведени на територията на Република България.

В последните няколко години Министерството на земеделието, храните и горите демонстрира силен стремеж за стимулиране търсенето на сурово мляко и различни млечни продукти. Нуждата от промени в законодателството, урегулиращо производството, разфасоването и преопаковането на „имитиращи продукти, съдържащи мляко“ наложи предприемането на редица мерки, обществени обсъждания и оценки за цялостно въздействие на вече обнародваната наредба.

Наредбата за допълнение на Наредба №1 за хигиената на храните заедно и актуализирания проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти са взаимно допълващи се от гледна точка защита интересите на потребителите. И двата нормативни акта съдържат изисквания свързани с производството, наименованията, етикетирането и предлагането на пазара на млечни и имитиращи продукти. Благодарение на това потребителите ще имат яснота не само за произхода на предлаганите продукти, но и за състава им, което ще им позволи да направят своя информиран избор при покупка.

 

Сродни публикации