Жътвата на пшеница се движи с по-бавни темпове, но добивите са по-големи » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Жътвата на пшеница се движи с по-бавни темпове, но добивите са по-големи

Акценти

  • Към 4 юли са реколтирани 11 315 991 дка с пшеница, а добивите от тях са в размер на 1 600 342 тона

Тази година е отчетен ръст в обема на прибраната продукция от ечемик и пшеница.

Жътвата на зърнени култури у нас тази година се движи с по-бавни темпове. Това показват оперативните данни на МЗХГ, отчетени към 4 юли 2019 г.

Към разглежданата дата са реколтирани 11 315 991 дка с пшеница, а добивите от тях са в размер на 1 600 342 тона. Средният отчетен добив се равнява на 529 кг/дка. Сравнен със същия период на миналата година, сега той се е увеличил с 5,6%, а общата продукция с цели 3,2%. За сметка на това са реколтирани с 2,2% по-малко площи.

Тази година трябва да бъдат обработени 1 136 421 дка с ечемик. Към 4 юли са отчетени добиви в размер на 439 684 тона, а средният е бил – 481 кг/дка. Общо са реколтирани 80,4% от площи с културата. На годишна база изменението в обема на продукцията показва, че тази година реколтата е с 8,8% повече, а средните добиви – с 9,3%.

Прибирането на маслодайната рапица върви по-бавно спрямо същия период на миналата година. Общо с културата са заети 1 541 014 дка, а от тях 483 689 или 31,4% са реколтирани. Добивите, които са получени до момента са в размер на 124 989 тона. Средният добив от декар е 258 кг. На годишна база това е със 7,5% повече. Въпреки това обемът на продукцията, която е прибрана досега е с 45,1% по-млако от този, който е отчетен през същия период на 2018 г.

В начален етап е жътвата на ръж. Към 4 юли са били обработени едва 0,6% от площите, които тази година са 58 679 дка. Реколтирани са били само 340 дка. Получените добиви са 78 тона, а средният добив е 229 кг/дка. На годишна база е отчетен спад в обема на прибраната продукция и той е в размер на 82,9%, а спадът при средния добив е 0,4%.

С тритикале тази година са заети 136 664 дка. реколтирани са 8 696 дка, а отчетените добиви са 3 533 тона. От тях средният добив за декар е 406 кг. На годишна база при него има повишение от 16%, а при общия обем на продукцията е отчетен спад в размер на 30,8%.

 

Сродни публикации