Животновъди ще получат 5,5 млн. лв. » Съвети в земеделието

юли 31, 2021

Животновъди ще получат 5,5 млн. лв.

Акценти

  • За 2018 г. е усвоен финансов ресурс в размер на 7 191 759 лв.

Средствата ще бъдат изплатени на развъдните асоциации.

Развъдните асоциации ще получат 5 500 000 лв. Размерът на средствата беше утвърден от УС на ДФ „Земеделие”. Те ще им бъдат изплатени по Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2019 г.

През 2019 г. е изготвена нотификация пред ЕК за промяна на схемата за държавна помощ. Причина за това е тенденцията, която се наблюдава през последните три години за увеличаване на броя на животните под селекционен контрол. Този ръст рефлектира върху предоставения по държавната помощ ресурс. Изготвената нотификация цели и постигането по-ефективен контрол върху извършваните дейности и изразходваните средства.

Финансовата помощ покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% от разходите по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните. Максималният бюджет на помощта за периода 2019-2020 г. е 15 млн. лева.

За 2018 г. е усвоен финансов ресурс в размер на 7 191 759 лв. За тези средства са кандидатствали 48 развъдни организации и ИАСРЖ за извършване на развъдна дейност от 5 135 бр. бенефициенти.

ДФ „Земеделие“ предстои да изготви указания за прилагане на държавната помощ.

 

Сродни публикации