Животновъдите ще получат субсидиите след средата на октомври » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Животновъдите ще получат субсидиите след средата на октомври

Животновъдите ще получат субсидиите след средата на октомври

От 15 октомври 2012 г. до месец януари 2013 г. за сектор „Животновъдство” ще бъдат изплатени средства в размер на 138 млн. лева, които са с 27 млн. лева повече в сравнение с 2011 г. Тази година животновъдите ще получат 25% повече единична субсидия от миналата. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов по време на Консултативния съвет по животновъдство в Министерство на земеделието и храните. Той допълни, че на животновъдите ще бъдат отпуснати кредити в размер на 10 млн. лева във връзка с тежкото положение в сектора, поради неблагоприятните климатични условия, тежката зима и сухото лято. Предстои средствата да бъдат приети от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”. Предстои на следващото заседание на фонда да се вземе решение и за разсрочването на предоставените на сектор „Животновъдство” краткосрочни кредити за срок от една година. Условията за разсрочване на кредитите са стопаните да възстановят дължимата лихва преди подаване на заявлението за разсрочване.

От страна на бранша бе повдигнат въпроса за процедурата за нотификация на държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към отглеждането на свине. Министър Найденов информира, че се очаква от Европейската комисия да излезе окончателно решение относно одобрението на помощта.

 

За автора

Сродни публикации