Животновъдите ще получат повече от 10 млн. лв. допълнителни плащания » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

Животновъдите ще получат повече от 10 млн. лв. допълнителни плащания

Взето е решение да се осигури допълнително финансиране в размер на над 10 млн. лв. от националния бюджет по схемата за временна извънредна помощ за производителите в сектор „Животновъдство“. Целта е преодоляването на смущенията на пазара на мляко и намаляването на риска от изоставяне на дейността в сектора.
Допълнителното национално финансиране по Схемата за подпомагане за реализирани и декларирани от изкупвачите и производителите на краве мляко доставки и/или директни продажби през квотния период 2014/2015 г. е в размер до 4 183 862 лв.

По Схемата за подпомагане на брой млечни крави в стопанството са предвидени допълнително до 3 433 117 лв. 
Национално финансиране до 2 367 126 лв. ще бъде изплатено по Схемата за подпомагане на брой овце-майки и кози-майки. 
За кандидатствалите по Схемата за подпомагане на брой биволици са предвидени допълнително до 217 550 лева.
Срокът за изплащане на помощта е до 30 юни 2016 г. 
Припомняме, че с Наредба 21 от 12 ноември 2015 г. бяха утвърдени четири схеми за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора. По тези схеми в края на миналата година ДФ „Земеделие“ изплати общо 13 281 609,13 лв. От тях 11 740 501,53 лв. са предоставени от ЕС и 1 541 107,60 лв. – от националния бюджет .

 

За автора

Сродни публикации