Животновъдите ще получат до 35 млн. лв. през октомври и ноември » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Животновъдите ще получат до 35 млн. лв. през октомври и ноември

Акценти

  • Плащанията за компенсации от неблагоприятни климатични условия, причинили унищожение на овощните насаждения чрез измръзване през зимата и пролетта на 2018 г. ще са в размер на 763 000 лв.

Това са средствата предвидени само за първи транш на преходната национална помощ

Финансови средства в помощ на животновъдите предстои да бъдат изплатени през месеците октомври и ноември. Плащанията ще бъдат направени по две схеми, а именно:

  • по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) за 2018 г.;
  • по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози- майки, обвързани с производството (ПНДЖЗ) за 2018 г.

Общият размер на паричните средства, които ще бъдат разпределени на първи транш е в размер до 35 335 830 лв.

По ПНДЖ1 сумата предвидена за първите плащания ще бъде до 19 238 620 лв. По ПНДЖЗ общия размер на първия транш ще достигне – 16 097 210 лв.

Преходната национална помощ се осигурява само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. Максималният бюджет се изчислява чрез намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет, които е определен за схемите за национални доплащания за 2013-та. За тази година най-много до 60 % може да бъде отпуснатият размер финансови средства за всяка от двете схеми. Следва да се уточни, че тези 60 % се изчисляват въз основа на определения бюджет на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

Между земеделските стопани ще бъдат разпределени още 63 хил. лева. Това ще са плащания за компенсации от неблагоприятни климатични условия, причинили унищожение на овощните насаждения чрез измръзване през зимата и пролетта на 2018 г.

С решения описани в Протокол № 124 от 29.03.2018 г. и Протокол № 132 от 28.08.2018 г. в края на месец август бяха отпуснати 700 000 лв. Сега след ново одобрените 63 000 лв., общият им размер вече става 763 000 лв.

 

Финансова подкрепа ще бъде осигурена на земеделските стопани от областите Варна, Добрич, Ловеч, Силистра, Сливен и Шумен. За целта те трябва да разполагат с констативни протоколи за 100% пропаднали площи с праскови и нектарини, кайсии, сливи, бадеми или череши. Причината за това трябва да е измръзване в резултат от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г. Очаква се паричните плащания да приключат до 22 октомври.

 

Сродни публикации