Животновъдите разсрочват кредитите си до 10 януари 2020 г. » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Животновъдите разсрочват кредитите си до 10 януари 2020 г.

Акценти

  • С решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“ се разсрочват кредитите, отпуснати на животновъди през периода 2008 – 2012 г.

На 10 януари изтича срокът, в който животновъдите могат да подават заявления за разсрочване на кредити, дължими към ДФЗ.

От възможността за отсрочване на главницата и лихвата по предоставените кредити могат да се възползват:

  • – птицевъди и свиневъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 до 2010 г;
  • – фермери, отглеждали едри и дребни преживни животни, на които са предоставени заеми за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

Задълженията си ще могат да разсрочат само стопани, които през стопанската 2018/2019 г. са отглеждали животни от същото направление, за което са получили кредити.

Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ. За животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар.

С решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“ се разсрочват кредитите, отпуснати на животновъди през периода 2008 – 2012 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 3 %. Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.

 

За автора

Сродни публикации