Ефикасна борба с плевелите при слънчогледа и царевицата » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Ефикасна борба с плевелите при слънчогледа и царевицата

Акценти

  • За царевицата също е много важно да бъде опазена от плевели в най-ранните фази от нейното развитие

Ефикасна борба с плевелите при слънчогледа и царевицата

Отглежданите в България сортове царевица и слънчоглед имат големи продуктивни способности, което е предпоставка за тяхната висока икономическа ефективност. Тази възможност може да се реализира, ако се спазват някои изисквания в технологиите за отглеждането им. които включват с предимство борба с болестите, неприятелите и плевелите.

Слънчогледът е средно ранна пролетна култура и заплевелява с ранни пролетни видове – полски синап, фасулче, петниста бударица, див овес и други, което налага химическата борба срещу тях да започне отрано, За царевицата също е особено важно да бъде опазена от плевели в най-ранните фази от нейното развитие.

През май и юни преобладаващи плевели в заплевеляването и за двете култури са късните пролетни плевели – обикновен щир, бяла куча лобода, свиница, татул, видовете кокоше и кръвно просо, черно куче грозде, абутилон, видовете кощрява и други. Царевицата и слънчогледът силно заплевеляват и с многогодишните плевели – балур, троскот, повитица и паламида.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации