Каква е ефективността от преразпределителните плащания » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Каква е ефективността от преразпределителните плащания

ОСП

Акценти

  • Съобразно законодателното предложение за ОСП след 2020 г. схемата ще бъде вече задължителна

Според проф. Алън Матюс те са по-ефективни при повторно разпределение

В разсъжденията си относно ограниченията на преките плащания проф. Алън Матюс достига още по-напред. Той обяснява, че това не е единствения инструмент, чрез който може да се осигури по-голяма подкрепа за малките и средни земеделски производители. Допълнително към задължителната основна подкрепа за устойчивост на доходите Европейската комисия (ЕК) ще изисква от държавите-членки да въведат и допълнителна такава( допълнителна подкрепа за преразпределение на доходите на осигуряване на тяхната устойчивостта). Към момента този вид плащане не е задължително, а е доброволно и това ще е така за периода 2014-2020 г.

Съобразно действащата сега ОСП Схемата за преразпределително плащане се прилага в следните държави: Валония – Белгия, България, Германия, Франция, Хърватия, Литва, Полша, Румъния, Уелс – Великобритания. Разпределението по схемата е в диапазона от 0,5 % – 15 % от националните ограничения на държавите-членки за директните плащания. Този вид финансиране има за цел да осигури по-ефективна подкрепа за доходите на по-малките земеделски производители чрез допълнително плащане на хектар за първите хектари под определен праг.

Предвидено е всички земеделски производители, които отговарят на условията за участие по  „Схема за основно плащане” (Basic payment scheme – BPS) / „Схема за единно плащане на площ“ (СЕПП) (Single Area Payment Scheme – SAPS) да получават преразпределително плащане. Това обаче ще е възможно само до определен брой хектари за стопанство. Поради тази причина по двете схеми само за част от територията/района ще се извърши преразпределителното плащане. В повечето държави-членки то се изплаща за около 50% от основната област/територия, за която е дължимо.

Имаше възможност държавите-членки да фиксират добавката като сума до 65% от средното национално / регионално пряко плащане на хектар. Тази максимална сума обаче не беше достигната.

Какво трябва да се случи

Съобразно законодателното предложение за ОСП след 2020 г. схемата ще бъде вече задължителна. Всяка страна-членка сама ще трябва да определи всички параметри (праговете, единичната ставка) и да ги оправдае в своите стратегически планове за ОСП. Единственото ограничение, което е направено от страна на ЕС е, че преразпределителното плащане не трябва да надвишава средния за страната размер на директните плащания за хектар за съответната година на претенции. За сега само 9 от страните-членки на ЕС използват доброволно преразпределителното плащане като инструмент. Според проф. Матюс ще бъде интересно какъв минимален размер на разпределение ще изберат страните, когато тази схема стане задължителна.

Винсент Шателие разработва шест различни сценария по отношение на преразпределянето и ограничаването на плащанията за Франция. Използвани са френските данни от Система за земеделска счетоводна информация (FADN) и законодателното предложение на Комисията. Симулациите са направени като е прието, че Франция продължава да прилага преразпределителното плащане както днес. Три от разработените сценарии са свързани с преразпределителното плащане и три с ограниченията/таваните. Всички те обаче са неутрални по отношение на бюджета. Работата си Шателие представя на годишната среща на Френското дружество за аграрна икономика (SFER).

Заключения

Въз основа на разгледаните сценарии проф. Матюс стига до извода, че преразпределянето би могло до бъде добър инструмент за държавите-членки, които желаят да насочат преките плащания към по-малки производители/предприятия. Колкото по-ниски са праговете, толкова по-големи са печалбите за малките предприятия. Паралелно с това колкото по-малко са те на брой, толкова e по-добре за тях.

малка ферма

Освен това симулациите показват, че е от значение по какъв начин ще се третират структурите на собствеността, за да се определи и оцени резултата от преразпределението. Необходимо е да бъде ясна структурата на собствеността на много големите предприятия и холдинги, за да се предвиди въздействието от таваните и преразпределянето.

Предстои да видим какво ще се случи с държавите-членки, които нямат желание да подкрепят в такава степен малките ферми. Как ЕК ще одобри техните стратегически планове за ОСП и каква тежест ще даде по отношение на по-справедливото разпределение на подкрепата?

 

Сродни публикации