ЕС ще актуализира стандартите за питейната вода » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

ЕС ще актуализира стандартите за питейната вода

Акценти

  • Преразглеждането на директивата е пряк резултат от европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)

Ще се определи кои материали могат да бъдат в досег с питейната вода без това да създава заплаха за човешкото здраве

Вчера беше взето решението да се преразгледа Директивата за питейната вода. Съветът на Европейския съюз ще направи необходимото, за да се гарантира, че водата от чешмите в целия ЕС е безопасна за пиене. Новите правила трябва да актуализират стандартите за качество, които важат за питейната вода. Предвидено е да се въведе разходоефективен, основан на риска подход към контрола на качеството на водата. Нови разпоредби ще определят кои материали е допустимо да влизат в контакт с питейната вода и ще се използват за подобряване достъпа до нея.

Преразглеждането на директивата е пряк резултат от първата в историята успешна европейска гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water).

Една от причините да се предложи преработка на текстовете е нуждата от актуализация на действащите стандарти за качеството на водата. Те са определени преди повече от 20 години. Предвидено е да се въведе и основан на риска подход към контрола на качеството на водата. В дългосрочен план той следва да спомогне за намаляване разходите за извършването на този контрол. Паралелно с това трябва да се гарантира високото качество на питейната вода.

Очаква се да бъдат въведени и нови задължения за подобряване на достъпа до вода. Всяка от държавите членки ще има ангажимента да гарантира достъпа на потребителите до полезна информация и данни, които отразяват свойствата на консумираната водата.

С предложението за новата процедура, определяща кои материали могат да влизат в контакт с водата, Съветът се стреми да не само да повиши и гарантира защитата на човешкото здраве, но и да минимизира относителната замърсеност.

Какво се случи до момента и какво предстои?

На 1 февруари 2018 г. Комисията прие своето предложение за преработване на Директивата за питейната вода. На 25 юни 2018 г. Съветът по околна среда проведе ориентационен дебат по предложението. По време на австрийското и румънското председателство на експертно равнище продължиха обсъжданията по същество.

На пленарното си заседание на 23 октомври 2018 г. Европейският парламент предложи изменения в предложението на Комисията. Позицията му на първо четене се предвижда за второто пленарно заседание през март. Междуинституционалните преговори по всяка вероятност ще се проведат по време на финландското председателство.

 

Сродни публикации