ЕС успешно насърчава по-здравословния начин на живот » Съвети в земеделието

април 24, 2024

ЕС успешно насърчава по-здравословния начин на живот

Акценти

  • Световната здравна организация се включи с изготвянето на нови информационни документи

Влагат се повече финансови средства за популяризиране на здравословното хранене.

През 2017 г. при откриването на Европейската седмица на спорта в Тарту, Естония беше отправен Призивът от Тарту. Той е за здравословен начин на живот. Тогава комисарите Тибор Наврачич, Витянис Андрюкайтис и Фил Хоган подписаха документа. Той беше стъпка напред в борбата със затлъстяването при децата, нездравословното хранене и липсата на физическа активност. В него се съдържат 15 ангажимента, които обединяват работата в редица области. Сред тях са спортът, хранителната промишленост, здравеопазването, иновациите и научните изследвания с цел насърчаване на здравословния начин на живот.

Призивът от Тарту действа в няколко насоки. Скрепява сътрудничеството между различните служби на Комисията. Не по-маловажен е акцентът му върху здравословния начин на живот.

Вече са налице и първите резултати, които ясно показват, че Комисията използва повече финансови средства. Създава разбиране и събира повече информация за борба с нездравословното хранене, наднорменото тегло и липсата на физическа активност.

Преди дни тримата отговорни членове на Комисията прегледаха резултатите и възможностите за бъдещи действия. Стана ясно, че през последните две години фондовете на ЕС за насърчаване на здравословния начин на живот непрекъснато се увеличават във всички направления.

В насоката за увеличаване на усета и разбирането попада Схемата на ЕС за хранене в училищата. Със средствата по нея се подпомага предлагането на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения в ЕС. Така се възпитават здравословни навици на хранене. Паралелно с това учителите разполагат и с комплект разработени учебни материали за стимулиране на усета и разбирането на младите европейци относно значението на храните, околната среда и ролята на земеделските стопани в обществото и икономиката.

За увеличаване на знанията резултатите показват, че сътрудничеството между институциите на ЕС, непрекъснатата подкрепа за държавите — членки и гражданското общество подпомагат популяризирането на по-здравословния начин на живот. Световната здравна организация се включи с изготвянето на нови информационни документи. Те съдържат подробни данни за физическата активност и политиките за нейното насърчаване в отделните страни от ЕС. Така следва да се осигури подкрепа за водените политики. Това може да се случи чрез предоставянето на проверени факти, които да помогнат да привличането на повече хора към един по-активен начин на живот.

 

Сродни публикации