ЕС остана топ износител на селскостопански продукти и продукти на хранителната промишленост » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

ЕС остана топ износител на селскостопански продукти и продукти на хранителната промишленост

Акценти

  • Сред основните изнасяни стоки все още са вината и вермутите

По оперативни данни износът за 2018 г. е достигнал 138 млрд. евро.

Траен дял в размер на 7% от целия износ на ЕС за 2018 г. заемат селскостопанските продукти. Това ги позиционира на четвърто място след износа на машините, други промишлени стоки и химикали, произведени в ЕС. Благодарение на развитието на селското стопанство, различните производства и услуги, в ЕС са осигурени 44 млн. работни места. Само веригата на производството и преработката на храни осигурява 7,5 % от заетостта и 3,7 % от общата добавена стойност в ЕС.

„Все по-пазарно ориентираната обща селскостопанска политика имаше решаващ принос за успеха, който ЕС постига в търговията със селскостопански продукти. Славата на продуктите от ЕС като безопасни, устойчиво произведени, питателни и качествени е ключът към успеха на световния пазар. Комисията си е поставила за задача да съдейства на производителите да се възползват в пълна степен от възможностите, които се разкриват пред тях в световен мащаб, и същевременно постоянно да следи за по-чувствителните европейски сектори да са осигурени достатъчни гаранции.“, коментира еврокомисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.

ЕС изнася 40% от своята селскостопанска и хранително-вкусова продукция към САЩ, Китай, Швейцария, Япония и Русия.

В допълнение към търговските споразумения, които договаря и които осигуряват допълнителни възможности за земеделските стопани от ЕС, Европейската комисия — чрез насърчителни дейности, сред които и мисии на високо равнище, водени от комисар Хоган, помага на износителите да навлязат на нови пазари и да се възползват от нови бизнес възможности. През 2018 и 2019 г. комисар Хоган пътува заедно с производители от ЕС до Китай, Япония и Обединените арабски емирства.

Сред основните изнасяни стоки все още са вината и вермутите. Спиртните напитки и ликьорите са на второ място. След тях се нареждат храните за кърмачета, други хранителни продукти, шоколад, макаронени изделия, сладкарски изделия.

Относно вноса ЕС вече е вторият най-голям вносител на селскостопански продукти и продукти на хранителната промишленост в света. Вносът възлиза на 116 млрд. евро. Така търговският баланс на ЕС за този сектор е с положителна стойност в размер на 22 млрд. евро.

Внос на стоки в ЕС

Чрез внос ЕС се снабдява най-вече с три вида продукти: такива, които не се произвеждат в ЕС или се произвеждат само в ограничена степен, като тропически плодове, кафе и пресни или сушени плодове. Тази група формира 23,4% от вноса през 2018 г. Продуктите, които ще бъдат използвани като фураж за животни, включително кюспета и соя са общо 10,8 % от вноса. Третата група са продуктите, използвани като съставки при по-нататъшна преработка, напр. палмово масло.

Миналата година най-бързо е нараснал вносът от САЩ. Той се е повишил с 10 %, което превръща страната в най-големия доставчик на ЕС на селскостопански продукти и продукти на хранителната промишленост.

 

Сродни публикации