ЕС одобри облекченият контрол заради чумата по ДПЖ » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

ЕС одобри облекченият контрол заради чумата по ДПЖ

Акценти

  • Предстои ветеринарните лекари да продължат с извършването на клинични прегледи и лабораторни изследвания в региона

Остава да се възстановят търговските взаимоотношения и доверието към страната ни

Страните членки на ЕС приеха ревизираните мерки и продължаващия надзор за контрол на заболяването Чума по дребните преживни животни. В тях не се включват рестрикции за движение на животни и продукти от тях в областите Ямбол, Бургас и Хасково.

На 16 януари в Брюксел се проведе заседание на Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните. На него БАБХ съвместно с Европейската комисия (ЕК) представиха бъдещата стратегия и цели на страната за контрол на заболяването.

Със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ, на 09 януари 2019 г., беше ревизиран по-строгия надзор и мерките в областите Ямбол, Бургас и Хасково. Причина за това беше изтеклият, в края на декември 2018 г., срок за прилагане на разширените мерки за контрол на болестта. Те ни бяха наложени с Решение на ЕК.

Предстои ветеринарните лекари да продължат с извършването на клинични прегледи и лабораторни изследвания в региона. Те са част от Програмата за контрол на трансграничните заболявания. В България изпълнението й тече от март 2017 г.

Ревизиран е контролът, без да се отменя надзора и мерките във връзка със заболяването Чума по дребните преживни животни. Въведени са облекчения за стопаните. За официалните ветеринарните лекари остава ангажимента за извършване на допълнителни клинични прегледи и издаване на ветеринарномедицински свидетелства при движение на дребни преживни животни.

Целта е да се докаже и потвърди, че заболяването е овладяно. Трябва да се работи за възстановяване на търговските взаимоотношения и партньорства с други страни. Важно е да се върне доверието към българския стопанин, да се даде гаранция за здравния статус на животните и безопасността на продукцията им.

Необходимо е да се работи съвместно. Общите усилия на експертите от БАБХ и съдействието на собствениците на животновъдните обекти за дребни преживни животни са водещи в борбата с болестта. Така се осигурява превенция и контрол над заразата. Възвръща се и доверието към страната ни, че е свободна от Чума по дребните преживни животни.

 

Сродни публикации