ЕП одобри резолюция за по-добри условия при транспортирането на животни » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

ЕП одобри резолюция за по-добри условия при транспортирането на животни

Акценти

  • Сега фермерите, превозвачите и националните власти тълкуват различно съществуващите европейски норми

Чрез съвременни технологии може да се следи превозът в реално време

Животните се транспортират с различни цели – за разплод, развъждане, клане или участие на конкурси. За периода от 2009 г. до 2015 г. броят на превозите им в ЕС се е увеличил с над 10% и е достигнал 437 000 пътувания.

Почти една трета от тях са по-дълги от осем часа. През това време животните понасят ограниченията в пространството, промените в температурите, липсата на храна, вода и движение в превозните средства. При лошо оборудване или тежки климатични условия животните могат да се наранят или разболеят. Освен това при пресичането на външни граници на ЕС, превозът може да се забави допълнително, ако се налага извършването на проверки на документите.

В ЕС има правила за защитата на животните по време на превоз. Те се основават на принципа, че отношението към животните трябва да бъде като към същества с усещания. На пленарно заседание на 14 февруари ЕП одобри резолюция, която призовава за по-добро прилагане на нормите, санкции за нарушителите и стремеж за намаляване на продължителността на пътуванията.

Времето за транспорт трябва да се съкрати

Депутатите призовават да се съкрати времето, за което животните биват транспортирани. В някои случаи са възможни алтернативни решения. Изграждането на кланици и месопреработвателни предприятия във фермите или в региона би позволило да се транспортират не живи животни, а животински продукти.

Освен това Парламентът предлага да се въведе ясна дефиниция за това дали едно животно е достатъчно здраво, за да понесе пътуването. Депутатите смятат, че към момента фермерите, превозвачите и националните власти тълкуват различно съществуващите европейски норми.

За година в ЕС броя на животните, които са транспортирани в продължение на повече от 8 часа е, както следва:

  • 4 млн. крави и говеда
  • 28 млн. прасета
  • 4 млн. овце
  • 243 млн. птици
  • 150 000 коне

Засилване на контрола и санкциите за нарушителите

Резолюцията препоръчва да се прибегне до употребата на съвременните технологии за следене на превоза в реално време. С цел намаляване на нарушенията, държавите в ЕС следва да увеличат инспекциите на място. Броят им в различните страни трябва да варира от нула до няколко милиона годишно.

Парламентът подкрепя идеята за по-твърди санкции срещу лошите практики. Като наказание може да послужи забраната за ползване на негодни превозни средства или плавателни съдове, отнемането на лиценза за осъществяване на превозна дейност или преминаването на  задължителни курсове за обучение на персонала.

Трябва да се повишат стандартите за превоз на животни извън ЕС

Депутатите искат да гарантират и защитата на животни, които биват изнасяни извън ЕС. Това може да се осигури чрез двустранни споразумения или налагане на забрана за превоз на живи животни към страни, които не спазват стандартите на Общността.

Според друго предложение митническите постове трябва да разполагат с подходящи места за почивка. Там на животните ще може да се даде храна и вода.

Какво предстои?

Резолюцията на Парламента препоръчва следващият състав на Парламента да сформира анкетна комисия за отношението към превозваните животни.

 

Сродни публикации