ЕП одобри повторното използване на отпадъчните води за напояване » Съвети в земеделието

август 02, 2021

ЕП одобри повторното използване на отпадъчните води за напояване

Акценти

  • Почти 50% от потреблението на вода се дължи на дейностите извършвани в селското стопанство

Необходимо е да се стимулира разумното ползване на водните ресурси в Европа

Привидно Европа разполага с изобилие от водни ресурси, това обаче не ни дава право да ги използваме безразборно и без мисъл за утрешния ден. Проблеми с водните ресурси има и те могат да бъдат облекчени. Необходимо е да се предприемат мерки, а такива е използването на обработени отпадъчни води в земеделието.

Потреблението на водните ресурси е силно зависимо от различни фактори. Сред тях са броя на населението, урбанизацията, туризма. Промените в климата и засушаването също влияят върху консумираните водни количества.

Предварителните прогнози показват изключително негативни тенденции. Според тях до 2030 г. почти половината от реките в Европа ще бъдат засегнати. За съжаление почти 50% от потреблението на вода се дължи на дейностите извършвани в селското стопанство. С цел да се гарантира достъпа на европейците до прясна вода, на 12 февруари ЕП прие мерки за насърчаване на повторното използване на отпадъчните води за напояване.

С новите правила трябва да се осигури безопасност за хората и околната среда. Законово са определени минималните изисквания за качеството на повторно използваните води. Необходимо е те да бъдат постоянно следени. Пречиствателните станции ще имат ангажимента да изготвят планове за управление на риска.

В страните членки властите ще имат правото да издават разрешителни за онези, които искат да се занимават с пречистване на водите и да следят за спазването на изискванията.

Общите правила на европейско ниво осигуряват еднакви условия за всички оператори на пречиствателни станции и селскостопански производители. Те гарантират, че няма да има пречки пред свободното движение на селскостопанска продукция в ЕС.

 

Сродни публикации