ЕП застана срещу патентоването на естествено създадени растения » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

ЕП застана срещу патентоването на естествено създадени растения

Акценти

  • Позицията на Парламента е провокирана от две решения на Европейското патентно ведомство

Според резолюция на Европейския парламент растенията, получени чрез естествени процеси, не следва да подлежат на патентоване.

На 19 септември евродепутатите одобриха текст, според който не се допуска получаването на патент за растения, получени вследствие на кръстосване, селектиране или други биологични процеси.

Те се опасяват, че патентоването на подобни сортове растения може да доведе до концентрирането на контрола върху размножителен материал в ръцете на ограничен кръг мултинационални компании. Загубата на генетично разнообразие от своя страна може да застраши сигурността на доставките на храни и да повиши цените на храните.

Позицията на Парламента е провокирана от две решения на Европейското патентно ведомство. То одобри патенти за домат с намалено водно съдържание и за сорт броколи, който намалява риска от рак. И двата сорта са получени чрез кръстосване и селектиране, без генетични манипулации.

През 2015 г. Парламентът прие резолюция по темата. През 2016 г. пък Комисията също се намеси.  Двете решения са обект на преразглеждане в колегията по жалбите на Европейското патентно ведомство. Крайният срок за писмени становища по случаите е 1 октомври.

В прессъобщението на Европейския парламент се посочва още, че:

  • Патентът е вид интелектуална собственост, който дава право на притежателя му да попречи на другите да изработват, ползват и продават неговото изобретение. Патентът е начин да се насърчат иновациите и инвестициите в научна дейност.
  • Нещата, които се патентоват, трябва да бъдат нови, неочевидни и да бъдат приложими в производството или селското стопанство.
  • Европейската патентна конвенция посочва, че не подлежат на патентоване растителни сортове или животински видове или биологични по същността си процеси за производството на растения или животни.
  • Това изключение обаче не покрива микробиологичните процеси и крайните резултати от тях. Спорът около патентоването на растителни сортове е свързан с различните тълкувания на изключението.

Каква е разликата между патентите и правото на използване за селектиране?

Чрез селектирането на растения следва да се получат нови, по-устойчиви и по-продуктивни сортове. Иновациите в тази област гарантират производството на достатъчно количество храни на разумни цени.

Традиционно селекционерите получават права върху растителния сорт, който са създали. Разликата с патентите е, че тези права не пречат на други селскостопански производители да ползват защитения сорт за по-нататъшна селекция и разработване на нови сортове.

 

Сродни публикации