ЕП забранява нелоялните практики в търговията с храни » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

ЕП забранява нелоялните практики в търговията с храни

Акценти

  • Със забраната ще се преустанови забавянето на плащанията за нетрайни храни и отмяната на поръчки в последния момент

Евродепутатите днес гласуват нова директива в защита на малките производители и търговци

Наближава краят на нелоялните търговски практики, с които често се сблъскват селскостопанските производители и малките доставчици. Днес, на 12 март 2019 г., Европейският парламент ще гласува нова директива, чрез която ще се осигури по-добро отношение към производителите и малките фирми. Честа практика на големите супермаркети и крайните търговци е да злоупотребяват и драстично да понижават цените, а с това и печалбите за стопаните.

В хранителния сектор участват 11 милиона селски стопанства, 300 000 преработвателни предприятия, 2,8 млн. доставчици и търговци и 500 млн. потребители. Много от големите партньори нарушават, дори диктуват условията на търговия с малките производители. Те от своя страна са силно зависими от поръчките. Липсват ли такива,  липсва и печалба.

Промените, които евродепутатите искат да въведат ще възпрепятстват прилагането на редица нелоялни  практики, които често са в ущърб на малкия производител или доставчик. В тази група попадат производители, кооперативни дружества, преработващи компании и търговци, които имат оборот до 350 млн. евро.

Със забраната ще се преустанови забавянето на плащанията за нетрайни храни, отмяната на поръчки в последния момент. Ще се ограничи възможността да се правят едностранни промени по договори или пък такива със задна дата. Под забрана ще попаднат и практиките на принуждаване на доставчика да плаща за развалени продукти. Ще се забрани даването на отказ за сключване на договор в писмена форма.

Допустимо ще бъде на доставчиците да се връща непродадена стока, само ако това е изрично упоменато в договора, сключен между страните.

Всички тези правила ще важат и за доставчици извън ЕС.

Необходимо е страните членки да определят национален орган, който да отговаря за спазването на изискванията. Той ще има правомощия да провежда разследвания и да налага санкции при нарушения.

Кому и защо са нужни правилата?

Необходимостта от правилата е обусловена от нуждата да се осигури защита за оцеляването на малките производители. Липсата на такива често е причина за възникването на неочаквани разходи и по-ниски от планираните приходи. В дългосрочен план това оказва негативни влияние на малките производители на храни.

През 2018 г. е проведено изследване, което е показало, че  88% от анкетираните подкрепят засилването на ролята на селскостопанските производители във веригата на хранителни доставки.

След гласуването в Парламента, новите правила ще трябва да бъдат официално одобрени и от Съвета.

 

Сродни публикации