ЕК ще реши как ще се прилага държавната помощ за кланичните пунктове » Съвети в земеделието

август 01, 2021

ЕК ще реши как ще се прилага държавната помощ за кланичните пунктове

Акценти

  • ЕК одобри държавни помощи, насочени към добив, съхранение и преработка на сурово мляко на обща стойност 3,5 млн. лв.

Инвестициите в стопанствата трябва да подобрят производителността и устойчивостта им.

През изминалите дни край Петропавловския манастир се проведе Осмият Национален събор на овцевъдите в България. Гост на събитието беше зам.-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов. Той съобщи, че е нотифицирана  държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове”. Бюджетът й е в размер на 2,5 млн. лв. Необходимо е скоро ЕК да реши как ще бъде прилагана тя.

Очаква се инвестициите да помогнат за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата. Чрез тях ще се намалят производствените разходи на малки и средни фермери, на обединенията от фермери, които отглеждат едри и дребни преживни животни. По този начин те сами ще могат да преработват и да реализират продукцията си. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 90 000 лв. без ДДС.

Сега подпомагането е фокусирано към три нови държавни помощи. ЕК одобри държавни помощи, насочени към добив, съхранение и преработка на сурово мляко на обща стойност 3,5 млн. лв. Целта на това решение беше да се подобри устойчивостта на стопанствата.

Посетителите на събора можаха да се порадват на богата фолклорна, кулинарна и демонстрационна програма. Така бяха припомнени някои вековни старобългарски традиции и занаяти, свързани с овцевъдството.

Организатор на събитието беше Националната овцевъдна и козевъдна асоциация заедно с подкрепата на Министерство на земеделието, храните и горите.  Така се създава благоприятна нормативна среда за развитие, в съответствие с действащото национално и европейско законодателство и се осигурява възможност за подпомагане.

 

Сродни публикации