ЕК ще реши дали ще има обезщетения за нерегистрираните умъртвени свине » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

ЕК ще реши дали ще има обезщетения за нерегистрираните умъртвени свине

Акценти

  • Депопулацията на дива свиня е сред приоритетните мерки на държавата за борба с АЧС

Представители на индустриалния сектор не одобряват унищожаването на труповете на животните с мобилни инсинератори.

В края на миналата седмица министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева отговори на въпроси в Народното събрание. След това тя коментира още, че при умъртвяване с газ се използва висока концентрация на въглероден диоксид под формата на сух лед. След това за „запечатване“ върху него се поставя пяна, тъй като помещенията трудно биха могли да бъдат затворени. Другият метод за евтаназиране е чрез електричество. След това загробването на животните се извършва в подходящо за целта място. То се определя съгласно плановете на всеки свинекомплекс.

Министър Танева обясни, че освен у нас, загробването на заразени с АЧС животни се прилага в:

  • Румъния – 1 645 огнища с домашни свине;
  • Полша – 241 огнища;
  • Литва – 13.

Стана ясно, че според представители на индустриалния сектор транспортирането на евтаназираните животни до екарисажа в град Варна е недопустимо. То би създало риск за разнасяне на вируса. При транспортиране на толкова много умъртвени животни само с едно превозно средство няма как да не се допусне контаминиране на средата, през която то минава.

Съществува и втори вариант, при който унищожаването може да се извърши с мобилни инсинератори, които имат обекти за събиране и унищожаване на вторичните отпадъци. Това обаче не е опция за животновъдите. Те не биха допуснали в стопанствата кола, която е преминала през обект за унищожаване с АЧС.

Според министър Танева депопулацията на дива свиня е сред приоритетните мерки на държавата за борба с АЧС. В 13 страни от ЕС, в които има АЧС, най-успешните методи са именно чрез депопулация.

„По европейската пътна карта на заболяването, ловните дружинки ще претърсват за трупове в инфектираните зони. След това ще се премине към депопулация“,обясни още министър Танева. Извън тези зони ще бъдат извършени масова депопулация и подборен лов, който е разрешен.

Обезщетения за умъртвените животни

След приключване на процеса по унищожаване на животните в регистрираните свинекомплекси предстои да бъдат изплатени обезщетения на собствениците. Те ще са по цена, определена в Наредба. След това страната-членка ще получи средства от ЕК за рефинансиране на този разход. Те ще са в размер на 75%. Предприетите и прилагани към момента мерки са съгласно европейското законодателство.

Предстои ЕК да вземе решени и за обезщетенията на стопаните, които отглеждат нерегистрирани животни в лични стопанства. Към момента съгласно европейското законодателство те не подлежат на пазарно обезщетени. Така обаче се отглеждат много животни не само в България, а и в много други страни от ЕС. След решението на ЕК българските власти също ще предложат свое.

Към момента координационни действия на службите, които се предприемат, се обсъждат със свиневъдния и индустриалния сектор, а също и с европейски и български ветеринарни експерти.

Министърът апелира за обединение и диалог между всички власти, за да се обясни на обществото колко застрашаващо за икономиката на страната ни е това заболяване.

 

Сродни публикации