ЕК ще осигури допълнителна подкрепа на европейските фермери » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

ЕК ще осигури допълнителна подкрепа на европейските фермери

Акценти

  • Средствата ще бъдат на разположение от средата на октомври и ще се използват за подобряване на състоянието на паричните потоци на стопаните

Със средствата ще бъдат подпомогнати стопаните, засегнати от сушата.

Много от страните в ЕС тази година отчетоха рекордно високи температури. Вълната от суша, която ги заля създаде сериозни проблеми за земеделските стопани. По тази причина Европейската комисия реши да предостави подкрепа за тях.

Първо, земеделските стопани предварително ще могат да получават по-висок процент от своите преки плащания и плащанията за развитие на селските райони.

Второ, за изхранване на животните, ще им бъде предоставена по-голяма гъвкавост за използване на земята, която обикновено не служи за производство.

Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган коментира, че продължителни климатични условия са тревожни за земеделците. Това стана причина ЕК да поддържа по-тесен контакт с държавите-членки и да оцени ситуацията на място.

Фил Хоган обясни, че ще се осигури помощ за стопаните като се приложат по-високи авансови плащания и дерогации от определени правила за екологизиране. Така ще се улесни и производството на фуражи за животните.

В допълнение към подкрепата по Общата селскостопанска политика (ОСП) бяха взети две решения за подпомагане на земеделските стопани:

  • Земеделските производители ще могат да получават по-високи авансови плащания. До 70% от техните директни плащания и 85% от плащанията за развитие на селските райони. Средствата ще бъдат на разположение от средата на октомври и ще се използват за подобряване на състоянието на паричните потоци на стопаните.
  • Дерогации от определени изисквания за „екологизиране“ ще бъдат разрешени. Те ще се прилагат за диверсификация на културите и правилата за екологична насоченост на земите, които не са засегнати. Обмисля се също и приемането на други видове дерогация от „екологизирането“. Чрез тях ще може да се даде на фермерите по-голяма гъвкавост да произвеждат фураж.

Чрез европейските спътници ЕК непрекъснато оценява и анализира състоянието и влиянието на сушата. Паралелно с това тя поддържа контакти с всички държави-членки, за да получава актуализирана информация за въздействието й върху земеделските производители на местно ниво.

 

Сродни публикации