ЕК ще издаде четири нови регламента за подкрепа на млечни продукти във връзка с руското ембарго » Съвети в земеделието

май 19, 2024

ЕК ще издаде четири нови регламента за подкрепа на млечни продукти във връзка с руското ембарго

Комитетът по Общата организация на селскостопанските пазари към Европейската комисия и Експертната група по хоризонтални въпроси взеха на 2 септември в Брюксел, решение да предложат на Европейската комисия да издаде общо четири нови регламента за подкрепа на пазара на млечни продукти. Решението е във връзка със забраната за внос в Русия на земеделски продукти от ЕС и е подкрепено с почти пълно единодушие от членовете на Комитета и на Експертната група.

Първите два проекта са за прилагащи регламенти за частно складиране за масло и за частно складиране за обезмаслено мляко на прах. С тези регламенти се урежда възможността производителите на масло и на обезмаслено мляко на прах да кандидатстват до края на 2014 година за подпомагане за частно складиране. Условията за получаване на подпомагане са същите, като тези по прилагания досега Регламент 826/2008, включително по отношение на качеството на тези продукти и на размера на съхраняваните партиди. Размерът на подпомагането е 18,93 евро за тон масло за постоянни разходи за съхранение на склад и 0,28 евро на тон за всеки ден от складирането по договора. За обезмасленото мляко на прах подпомагането е в размер на 8,86 евро на тон за постоянни разходи за съхранение на склад и 0,16 евро на тон за всеки ден от складирането по договора. Помощта ще се отпуска в случай, че договорът за съхранение на масло и за мляко на прах е със срок от 90 до 210 дни.

Другите два проекта са за делегиращи регламенти на Комисията. С първия се удължава срокът на публичната интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах до 31 декември 2014 г. Вторият е делегиращ регламент, с който се открива временно частно складиране на определени видове сирена. Тези два документа ще бъдат приети съгласно процедурата за спешни мерки по чл. 228 на Регламент 1308/2013, която не предполага гласуване. Документите ще бъдат публикувани на 5 септември и ще влязат в сила още на следващия ден – 6 септември 2014 г.

Българските производители на саламурени сирена и кашкавал ще могат да се възползват от помощта за частно складиране по последния регламент. Изискванията са сирената и кашкавалът да са минали периода на съзряване, както и минималния размер на партидата да е 1 тон и тя да е означена по начина, предвиден в делегиращия регламент. Кандидатите за подпомагане ще трябва да подадат до края на годината в Разплащателната агенция заявление, което да отговаря на изискванията на регламента, като те трябва да са сключили и договори за съхранение на сирената със срок от 60 да 210 дни. Одобрените кандидати ще сключват договор за подпомагане с Разплащателната агенция. Подпомагане се отпуска до изчерпване на общия финансов ресурс за ЕС и се контролира от Разплащателната агенция.
Повече подробности ще бъдат публикувани на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие”.

Предложените мерки за подпомагане на пазара на мляко и млечни продукти в ЕС са в резултат на забраната за внос на някои селскостопански продукти от ЕС в Руската федерация  и последвалите смущения в пазара. Цените на европейския пазар на мляко и млечни продукти показват, че руската забрана сериозно е засегнала този сектор и секторът се нуждае от време и помощ, за да се адаптира.

 

За автора

Сродни публикации