ЕК управлява успешно продажбите на сухо мляко » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

ЕК управлява успешно продажбите на сухо мляко

Акценти

  • амо за две години ЕК е успяла да реализира на пазара почти цялото количество от складовите запаси

Само 1 % остава за продажба на следващия търг, организиран за 7 февруари

99% от общите запаси на обезмаслено мляко на прах, закупени и управлявани от Комисията, вече са продадени. Това стана ясно след отчитане на данните от последната успешна продажна на обществените запаси.

Пазарната криза от 2015-2016 г. остана като обеца на ухото на ЕК. Така започна да се обръща внимание и на поддържането на пазарния баланс, за да се даде възможност на сектора да се възстанови.

За периода от 2015 -2017 г. ЕК е закупила общо 380 000 тона обезмаслено мляко на прах. Публичната интервенция е била направена с цел стабилизиране на пазара и в подкрепа доходите на земеделските производители. За да достигнат до пазара, ЕК започна да продава в края на 2016 г. Тогава Комисията стартира процеса с провеждането първо на месечни, а по-късно и на двумесечни публични търгове.

Според еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, намесата на ЕК за осигуряване защита на доходите на земеделските стопани в бранша е била по-успешна от останалите алтернативи. Като такива са били предлагани намаляването или дори унищожаването на запасите.

Само за две години ЕК е успяла да реализира на пазара почти цялото количество от складовите запаси. Паралелно с това се е повишила и цената на млякото. Тя е достигнала 0,36 евро/кг., при отчетени през лятото на 2016 г. – 0,26 евро/кг.

Тренда и данните, отразяващи продажбите на мляко, са публикувани в интернет и са достъпни за всички. След продажбата на 18 514 т. са останали само 4 000 т. от първоначалните 380 000 тона. От името на Комисията 14 държави-членки са съхранявали обезмаслено мляко на прах. Вече 4 от тях са останали с малки запаси.

Предстои следващият търг да се проведе на 7 февруари.

 

Сродни публикации