ЕК сключи споразумение с България за почти 10 млрд. евро до 2020 г. » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

ЕК сключи споразумение с България за почти 10 млрд. евро до 2020 г.

Европейската комисия сключи Споразумението за партньорство с България, което съдържа стратегия за оптимална употреба на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната, предаде пресслужбата на евроинституцията.

Подписаното днес споразумение отваря пътят за инвестиране на 7.6 млрд. евро в проекти по политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. Страната получава още 2.3 млрд. евро за селскостопанско развитие и 88 млн. евро за рибарския и морския сектор.

"Инвестициите на ЕС ще помогнат за справяне с безработицата и повишаване на конкурентоспособността и икономическия растеж чрез подкрепа на иновациите, обучението и образованието в градовете и селските райони", продължава съобщението.

Средствата от ЕС ще помогнат за стимулиране на предприемачеството, борбата със социалното изключване и ще подкрепят развитието на екологосъобразна и ресурсно ефективна икономика, смята Еврокомисията.

Договорът за партньорство с Европейската комисия е наследник на Националната стратегическа референтна рамка (водещият документ, на базата на който България договаряше усвояването на средствата от европейските фондове за периода 2007 – 2013 г.).

Неговата основна цел е да опише целите на България за следващия програмен период 2014 – 2020 г., ангажиментите, които ще бъдат поети от двете страни (България и Еврокомисията) и които трябва да показват визия и фокус върху устойчив икономически растеж и работни места. Въз основа на тези аргументи, които се обсъждат на множество работни групи, по-късно се отпускат и средствата от ЕС.

В коментар след сключването на споразумението еврокомисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви, че днес е приет важен, стратегически инвестиционен план, който извежда България на пътя към заетост и растеж за следващите десет години.

"Споразумението за партньорство отразява решимостта на Европейската комисия и България за най-ефективно използване на финансирането от ЕС, за да могат българите да усетят ползата от тези инвестиции под формата на повишено качество на живот. Съгласно новата политика на сближаване нашите инвестиции трябва да бъдат стратегически: насочени към реалната икономика, устойчивия растеж и хората. Но не скоростта, а качеството е основната цел, затова през следващите месеци ще се посветим изцяло на преговори за постигане на оптимални резултати", каза още той.

По думите му е необходимо всички страни да поемат ангажимент, за да се гарантира създаването на качествени програми. "Това споразумение за партньорство, което обхваща всички структурни и инвестиционни фондове в България, ще даде стратегическа насока на бъдещи програми, които ще доведат до създаване на работни места, ще превърнат българските малки и средни предприятия в модели за растеж, а също така ще подпомогнат екологосъобразния растеж в българските градове", подчерта Хаан.

Еврокомисарят в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор също поздрави България, като отбеляза, че в миналото страната е използвала активно Европейския социален фонд – всеки седми българин се възползва директно от него, сега 30 на сто от средставата по структурните фондове ще бъдат за него.

Еврокомисарят по земеделието Дачиан Чолош заяви, че споразумение за партньорство показва как България ще изразходва разумно и ефективно тези средства през следващите години, стремейки се към оптимално съотношение между цена и качество и отговаряйки на неотложните приоритети.

"България е до голяма степен земеделска страна, като селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост имат голям дял в нейния БВП", припомни Чолош, допълвайки, че инвестициите в селските райони ще помогнат за опазване на богатите селски ландшафти на страната. "Те ще са насочени към растеж и работни места, съживяване на икономиката и намаляване на обезлюдяването на тези области", каза още той.

 

За автора

Сродни публикации