ЕК предложи обединяване на схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко” » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

ЕК предложи обединяване на схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”

Зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 17 февруари 2014 г. в Брюксел. По време на заседанието беше обсъдено обединяването на схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко” и бъдещето на сектор „Мляко и млечни продукти” предвид отпадането на млечните квоти през 2015 година.

Новата Схема за предоставяне на продукти в училищата обединява досегашните схеми „Училищен плод” и „Училищно мляко”, с цел изграждане на навици за здравословно хранене при децата и засилване на информираността им за земеделското производство. По схемата ще се доставят само пресни плодове и зеленчуци, и мляко за пиене, а не както досега и преработени продукти, което ще бъде придружено от образователни мерки, включващи информация за земеделското производство и продуктите от него.

Целият бюджет по схемата за ЕС е размер на 230 млн. евро за една година, от които за плодове и зеленчуци – 150 млн. евро и 80 млн. евро – за мляко. „Напълно подкрепяме въвеждането на схемата за училищата чрез предлагане на пресни плодове и зеленчуци, и на мляко за пиене. Приветстваме възможността за прилагане на по-широк кръг образователни мерки, които ще развият у децата интерес към селското стопанство и селскостопанските продукти”, заяви зам.-министър Абазов в рамките на дискусията.

По повод премахването на млечните квоти през 2015 година зам.-министър Абазов акцентира, че с отпадането им производството на мляко в някой страни ще нарасне значително, което може да предизвика доставката на по-големи количества млечни продукти към страните от Южна Европа. Свръхпроизводството може да доведе до спад в изкупните цени на млякото в България, което ще се отрази негативно върху животновъдството. Зам.-министър Абазов подчерта, че млекопроизводителите трябва да модернизират и окрупнят производството си, което ще намали разходите им за производство и ще увеличи тяхната конкурентоспособност.Заместник-министърът беше категоричен, че за ефективното справяне с бъдещи пазарни кризи, страната ни ще подкрепи приемането на специфични мерки за планинските райони чрез използване на новата Програма за развитие на селските райони и включване на мерки, специално насочени към млекопроизводството в планинските и други необлагодетелствани райони.

Държавите-членки изразиха опасение, че от нарастването на производството в ЕС може да засили нестабилността на цените и да доведе до възникване на кризи. По тази причина беше подчертана необходимостта от изграждане на „Обсерватория на пазара” като ефективен механизъм за прилагане на мерки за предотвратяване на кризи.
Група държави членки поискаха да се редуцира налога при надвишаване на квотите и произведените количества се намалят чрез коефициента на масленост. Друга група държави предложиха въвеждане на механизъм за ограничаване на производството след отпадане на квотите. Дебатът по темата ще бъде продължен в рамките на Специализирания комитет по селско стопанство и на следващите заседания на Съвета на министрите на земеделието.

 

За автора

Сродни публикации