Как ЕК ще помогне на стопаните в борбата им със сушата » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Как ЕК ще помогне на стопаните в борбата им със сушата

Акценти

  • Според правилата за държавно подпомагане може да се осигури до 80 % финансова подкрепа за щети, които са в резултат на суша

По-ранни плащания и мерки със задна дата чакат да влязат в сила от септември

На заседанието на Европейската комисия (ЕК) в Брюксел бяха представени допълнителни мерки за подкрепа на земеделските стопани. Това лято се оказа изключително неблагоприятно за много от стопаните в цяла Европа. Голяма част от зърнената реколта е унищожена в резултат на суша или наводнения. Липсата на възможности за справяне с нея парализира до известна степен земеделските стопани на Стария континент. Именно в тяхна помощ ЕК представи допълнителен пакет от мерки за помощ и подкрепа. Целта е да се даде възможност на земеделските производители  да проявят гъвкавост, за да успеят да осигурят необходимото количество фураж за животните си.

Какви са новите дерогации относно правилата за екологизиране

  • Дадена беше възможност зимните култури да бъдат зачетени като междинни само ако се използват за производство на фураж или за паша. При други условия съобразно действащото законодателство това е недопустимо.
  • Аналогично междинните култури сега могат да се засяват като чисти (не като смесени, както е според нормативните изисквания). Това важи само в случаите, когато те са предназначени за паша или производството на фураж.
  • Позволено е да се скъси 8 седмичния период за засаждане на междинните култури, за да могат земеделските стопани навреме да преминат към сеитбата на зимните.
  • На заседанието беше решено и Франция да бъде включена в приетата по-рано дерогацията за косене и паша на земята оставена под угар.
  • Вече официално беше обявено, че още в средата на октомври месец 2018 г. земеделските производители ще имат възможността да получат до 70 % от преките си плащания и 85 % от плащанията за развитието на селските райони.

Направените предложения са като допълнение към вече съществуващите разпоредби регламентиращи възможностите за действие при такива обстоятелства. От Комисията увериха, че тези мерки ще се прилагат по пропорционален начин без да се оказва негативно влияние върху околната среда. Според правилата за държавно подпомагане може да се осигури до 80 % финансова подкрепа за щети, които са в резултат на суша (до 90 % е размерът за зоните с природни ограничения) възникнала при определени специфични условия. Покупката на фураж пък може да се зачете като помощ за материални щети или загуба на доход. Плащанията за нанесените щети могат да бъдат направени без да е необходимо да се нотифицира Комисията (помощ de minimis). Това ще важи за сумите до 15 000 евро предназначени за един земеделски производител за период от 3 години. За развитието на селските райони има и други начини за облекчение. Такива са финансирането за повторно засяване на пасищата или компенсациите за загуба на доходи.

пари - евро

Предложенията бяха отправени към държавите-членки участвали в заседанието на Комисията. Очаква се гласуването за тях да се проведе през следващите дни, а официалното им приемане да стане до края на септември. Мерките ще се прилагат със задна дата.

До края на днешния ден Комисията ще следи случващото се във всички държави-членки в резултат на сушата.

 

Сродни публикации