ЕК поиска от България повече обекти за "Натура 2000" » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

ЕК поиска от България повече обекти за „Натура 2000“

Европейската комисия (ЕК) поиска от България да определи повече обекти за „Натура 2000“ –  европейската мрежа от защитени природни зони, е записано в месечния пакет от решения на Комисията, свързани с неизпълнението на задълженията на страните от общността.

Съгласно Директивата за птиците държавите членки трябва да определят най-подходящите места за специални защитени зони за опазването на птичите видове, припомнят от ЕК.

Първоначално България определи достатъчен брой специални зони (114), но площта на шест от тях е значително по-малка от площта, изисквана съгласно списъка на орнитологично важните места. Въз основа на този списък Комисията и Съдът на ЕС преценяват дали държавите членки са спазили задължението си да определят специалните защитени зони.

Брюксел напомня в своето съобщение, че процедура за нарушение на страната по отношение на специалните зони беше започната още през 2008 година.

Въпреки това обаче проблемите остават, особено по отношение на специалната защитена зона „Калиакра“, във връзка с която има висящо дело в Съда на ЕС. Не се изпълняват задължения и по отношение на областта на Рила, където има местообитания на 17 вида птици, изброени в Директивата за птиците, на които не е предоставена достатъчна защита.

България има срок от два месеца да предприеме действия за разрешаване на проблема, в противен случай казусът може да бъде отнесен до Съда на ЕС, допълват от Брюксел.

Мотивираното становище е втората стъпка след официалното писмо, което се изпраща в началните фази на наказателните процедури, които ЕК води срещу членове на общността, които не изпълняват задълженията, произтичащи от членството им в ЕС.

След като започне наказателната процедура, от Комисията очакват реакция от страната в срок от два месеца, а ако такава липсва, Брюксел изпраща държавата пред Съда на ЕС. 

За този месец Комисията прие 140 решения, включително 39 мотивирани становища и 11 решения за предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз. 

 

За автора

Сродни публикации