ЕК подкрепя усилията за хуманно отношение към животните » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

ЕК подкрепя усилията за хуманно отношение към животните

Акценти

  • Вече всички действия по стратегията за хуманно отношение към животните в ЕС приключиха

Доклад на Европейската сметна палата постави под съмнение прилагането на втората стратегия на ЕС за защита и хуманно отношение към животните

На 15 ноември одиторите на ЕС издадоха нов доклад за хуманното отношение към животните. Те призоваха за запълване на празнините между амбициозните цели, поставени от европейските политици, и прилагането им на място. За това информират от EURACTIV.

Европейската сметна палата (ЕСП) е забелязала липсата на процедури за оценка на изпълнението. Пример за това е липсата на базови показатели или целеви такива за измерване до каква степен са постигнати стратегическите цели. Освен това Комисията все още не е оценила резултатите от своите действия. Въпреки това е взела под внимание доклада на Сметната палата.

Според Комисията относно изпълнението, определянето на показатели ще помогне за укрепването и ускоряването на процеса на спазване в някои критични области.

Резултатите от стратегията наистина могат да помогнат за по-ясно и точно определяне на целеви показатели за измерване спазването на законодателството за хуманно отношение към животните.

Какви са бъдещите планове на Комисията?

Изпълнителният орган на ЕС призна, че в някои области съществуват незначителни слабости. Въпреки това така се осигурява защита на действията на ЕС в областта на хуманното отношение към животните, които подобряват спазването и поддържат по-високи стандарти, с ясно положително въздействие върху хуманното отношение към животните.

Вече всички действия по стратегията за хуманно отношение към животните в ЕС приключиха. Сега и Комисията е готова да направи оценка на въздействието си. Така ще станат ясни успехите и областите нуждаещи се от подобрения на дейностите на ЕС. Тепърва предстои работа по препоръките и включването им в бъдещите дейности.

Одиторите посочиха, че Комисията не поднови стратегията за периода 2012-2015 г.

Продължава да се работи за един по-лесен диалог със заинтересованите страни. Това се случва чрез платформата на ЕС за хуманно отношение към животните. Тя беше стартирана през 2017 г. Създаден е и първия Референтен център на ЕС за хуманно отношение към животните. Чрез него към държавите-членки се предоставя техническа помощ за хуманното отношение към свинете.

Според Комисията е рано да се реши кои са най-добрите инструменти за продължаване на политиката за социално подпомагане.

AnimalhealthEurope е асоциация, която представлява производителите на лекарства за животни. Според представителите й правилата на Комисията за това как животните се транспортират и колят, както и насоките за хуманно отношение към свинете трябва да се спазват от всички държави-членки на ЕС. Само така ще може да се осигури оптимално здраве и благосъстояние на европейските селскостопански животни.

В доклада на Сметната палата се посочва, че тези насоки относно хуманното отношение към свинете и относно защитата на животните за клане също са забавени. Това се дължи на проточилите се дискусии със заинтересованите страни.

Къде е връзката с ОСП?

Според ЕСП Комисията не е преразгледала законодателната рамка или не е предприела никакви действия за оптимизиране на взаимодействията с Общата селскостопанска политика (ОСП). Някои държави-членки ограничават използването на инструментите на политиката на ОСП за постигане на целите за хуманно отношение към животните.

От ЕСП смятат, че правилата на ЕС осигуряват основа за координация между проверките за кръстосано съответствие и официалните инспекции. Проблемът е, че държавите-членки не са използвали тази възможност достатъчно, за да подобрят своите системи за контрол. Интересното е, че са установени добри практики.

Всички държави-членки изпращат годишни доклади за резултатите от официалните си проверки. Те се извършват съгласно законодателството на ЕС относно земеделските стопанства. От своя страна Комисията е признала, че докладваните данни не са пълни, последователни, надеждни или достатъчно подробни. Затова не са направени заключения относно съответствието на равнище ЕС.

В някои държави-членки вече имат по-високи стандарти от тези в ЕС. Там се прилагат допълнителни мерки в областта на хуманното отношение към животните.

От Комисията се стремят да подобрят качеството и последователността на данните, докладвани съгласно новия регламент относно официалния контрол.

 

Сродни публикации