ЕК планира да отпусне 3 176 000 евро на българските млади фермери » Съвети в земеделието

април 24, 2024

ЕК планира да отпусне 3 176 000 евро на българските млади фермери

Акценти

  • За Схемата за единно плащане на площ сумата е в размер на 378 884 000 евро

Държавите членки единодушно одобриха предложеното разпределение на средствата.

През последната седмица на миналия месец, на 26 юни 2019 г., в Брюксел заседаваха Комитетът по директните плащания и Комитетът за развитие на селските райони. Акцент на срещата беше дискусията на проект за Регламент за изпълнение на Комисията, които засяга определянето на бюджетни тавани за 2019 г. Те ще бъдат приложени спрямо определени схеми за директна подкрепа, съобщи Националната селска мрежа.

Съгласно предложените текстове на Регламента средствата за България следва да бъдат разпределени по шест направления.

Предложено е по Схемите за доброволна обвързана подкрепа да бъдат платени 119 444 000 евро.

За Схемата за единно плащане на площ сумата е в размер на 378 884 000 евро.

900 000 евро бяха предложени за изплащане по Схема за преразпределително плащане.

Цели 238 888 00 евро бяха посочени в предложения Регламент за разпределяне по Схемата за плащанията за селскостопански практики, които са от полза за климата и околната среда.

Сред дискутираните предложения беше и това за предоставянето на 3 176 000 евро. Те ще бъдат разпределени по Схемата за млади земеделски стопани.

На заседанието беше обсъдено и финансовото подпомагане по Схемите за доброволна обвързана подкрепа. То може да достигне максимално допустимия по Регламент 1307/2013 процент, а именно 15 %.

Дискутираните предложения във връзка с проекта на Регламент за установяване на бюджетни тавани за 2019 г. са бил одобрен от всички държави членки на ЕС.

 

За автора

Сродни публикации