ЕК отчете спад в употребата на торове » Съвети в земеделието

април 23, 2024

ЕК отчете спад в употребата на торове

Акценти

  • 90% от използваните торове в ЕС се произвеждат в страните членки

Употребата на торове има както положителни, така и отрицателни страни.

Според доклад на Европейската комисия използването на торовете се забавя. Представените в края на месец юни данни сочат, че акцент в доклада са били икономическото и екологичното въздействие на торовете. През последните години употребата на торове в ЕС се е стабилизирала. Въпреки това прецизните земеделски технологии разкриват потенциал за по-ефективното им използване.

Спор относно икономическите ползи от по-ефективното прилагане на торове няма. Особеното е, че нивото на цените на торовете може да повлияе върху паричните потоци, с които оперират земеделските производители. Финансовите средства влагани за закупуването на торове представляват средно 10% от производствените разходи. Освен това, цената на азотните торове е силно зависима от цената на природния газ. По този начин променливите световни цени на енергийните източници могат да рефлектрат и върху земеделците.

За периода от 1990 г. до 2000 г. данните сочат, че е отчетен спад в употребата на торове. До голяма степен това се дължи на пазарно ориентираните реформи на Общата селскостопанска политика. Според разписаното в доклада, това намаление вече расте. Причината е в лекото нарастване на употребата сред държавите-членки, които наскоро се присъединиха към ЕС (ЕС-N13: България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения).

Данните сочат, че 90% от използваните торове в ЕС се произвеждат в страните членки. Въпреки това ЕС все още е нетен вносител. По-голямата част от доставките идват от Северна Африка, Русия и САЩ. Фосфорните торове се внасят  от Мароко и Русия. Продуктите на основата на калиеви соли идват главно от Русия и Беларус.

Екологичното въздействие на използването на торове е смесено. Когато се използват по подходящ начин те могат да допринесат за ръст в производството на биомаса. Паралелно с това могат да помогнат за улавянето на повече въглероден диоксид и повишаване на селскостопанските добиви. От своя страна по-високите нива на реколтата помагат за увеличаване производството на повече храни от по-малка площ. Така се намаляват и вредните емисии. Необходимо е да се отбележи, че прекомерната употреба на торове може да бъде с отрицателно въздействие върху околната среда. Тя може да доведе до изтичане на азот във водоемите или реките и така да наруши равновесието на околните екосистеми.

 

За автора

Сродни публикации