ЕК одобри мерки за по-голяма прозрачност в ценообразуването на храните » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

ЕК одобри мерки за по-голяма прозрачност в ценообразуването на храните

Акценти

  • Събирането на данни ще се извършва чрез съществуващите системи и процедури

Европейската комисия усилено се е заела със задачата да повиши справедливостта в рамките на веригата за доставки на храни.

Първо беше наложена забрана на нелоялните търговски практики. След това бяха предприети действия за подобряване условията за сътрудничество между производителите. Сега на дневен ред идва и увеличаване обема на събираните данни за цените на селскостопанската продукция. Необходимо е да се осигури по-голяма яснота за определянето на цените на продуктите, които преминават през различните етапи по веригата за доставки на храни.

По-голямата прозрачност ще позволи на различните участници да правят по-информиран избор. Ще повиши осведомеността им за ценообразуването и развитието на тенденциите по цялата верига. Така ще се улесни и вземането на по-добри бизнес решения, включително за по-добро управление на риска, и ще се повиши доверието.

Комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви:

„Повишаването на прозрачността на пазара има за цел да предоставя повече информация за повече продукти, а също и с по-голяма честота. По този начин ще осигурим по-добър баланс във веригата и по-ефикасно вземане на решения. Увеличената прозрачност е и въпрос на справедливост: ние осигуряваме равен достъп до информацията за цените, която ще внесе повече яснота относно начина на работа на веригата за доставки на храни. Тези разпоредби ще засилят ролята на земеделските стопани във веригата за доставки на храни, което е ключова цел на Комисията. Те са допълнени от наскоро приетата директива за забрана на нелоялните търговски практики, както и с подобренията от 2017 г. на законодателството за организацията на производителите.“

Очаква се в следващите няколко седмици ЕК да приеме мерките, които ще започнат да е прилагат от 1 януари 2021 г.

Въпреки, че вече е налице значително количество информация относно селскостопанските пазари (включително производствени и потребителски цени, обеми на производство и търговия и др.), няма достатъчно информация относно пазарите, които оперират между земеделските стопани и потребителите . Липсват анни за преработката на храни или търговията на дребно. Това създава информационна асиметрия между земеделските стопани и другите участници във веригата за доставки на храни. Това може да постави първите в изключително неблагоприятно положение в търговските им отношения с останалите.

Мерки ще обхванат секторите на:

  • – месото;
  • – млечните продукти;
  • – виното;
  • – зърнените култури;
  • – маслодайните и протеиновите култури;
  • – плодовете и зеленчуците;
  • – маслиновото масло;
  • – захарта.

Събирането на данни ще се извършва чрез съществуващите системи и процедури, използвани от операторите и държавите членки за докладване на пазарна информация на Комисията. Всяка държава членка самостоятелно ще събира данни за цените и пазарите. Ще се докладват представителни цени. Целта е да се постигне разходна ефективност и да се ограничи административната тежест.

Държавите членки ще предоставят данните на Комисията. Тя ще публикува информацията на своя портал за агрохранителни данни и обсерваториите на пазара на ЕС.

 

Сродни публикации