ЕК ограничава трансмазнините в храните » Съвети в земеделието

ноември 27, 2021

ЕК ограничава трансмазнините в храните

Акценти

  • До 2 грама промишлено произведени трансмазнини се допускат на 100 грама от общото количество мазнини в храната

Здравето на потребителите страда заради прекомерната консумация на вредни мазнини.

Нов регламент на Европейската комисия ще определя лимита на трансмазнините в храните. Промишлено произведените от тях вече ще бъдат влагани по-умерено, за да се подпомогне здравословното хранене.

Все повече научни изследвания показват вредата на подобни мазнини върху човешкото здраве. Смъртността на хората по света намалява заради хранителните навици, вредните продукти, които слагаме на трапезата си и скритите мазнини, за чиито количества дори не си даваме ясна сметка. Сред основните причинители на сърдечно-съдовите заболявания се нареждат промишлено произведените трансмазнини. Те влошават не само визията и здравето ни, но и значително скъсява живота ни.

От резултатите на научните изследвания, проведени в тази насока, ясно си личи, че ограничаването на трансмазнините с промишлен произход е от съществено значение за запазване на човешкото здраве.

Максималния лимит, които беше наложен с регламента на ЕК е до 2 грама промишлено произведени трансмазнини на 100 грама от общото количество мазнини в храната. Това трябва да е нормата, която се съдържа в храната, доставяна на дребно и тази, която получава крайният консуматор.

Ангажимент на производителите вече ще бъде да предоставят информация за количеството трансмазнини в хранителните продукти. Това ще е необходимо както за крайните хранителни продукти, така и за суровините, които биват влагани в производството им.

Предвидено е тази регулация да влезе в сила от 2 април 2021 г.

 

Сродни публикации